Rumsbeskrivning

En bra rumsbeskrivning betyder mycket för ett lyckat resultat. Det underlättar för planering, produktval, installation och programmering. Dessutom minskar risken för missförstånd mellan kund och installatör. Till höger kan du hämta ett underlag för rumsbeskrivning. Du behöver en pdf-läsare för att skriva ut formuläret. Här följer en kort beskrivning av hur man fyller i det.

Ritning

Gör en enkel ritning över rummet och rita in de lampor och uttag som ska styras. Rita också in var du vill ha tryckknappar. Numrera de olika lamporna och knapparna.

Typ av lampor

Det är också väldigt viktigt att vara tydlig med vilken typ av lampor man har tänkt sig och om de ska dimmas eller inte. Det finns många typer av lampor idag och alla är inte dimbara, eller kräver en speciell typ av dimmer för att fungera. För dimrar är det också viktigt att veta hur mycket effekt som ska styras, så de inte blir överbelastade. Exempel på lampor är vanliga glödlampor, halogenlampor, lysrör och LEDlampor. Din installatör kan råda dig till var du bör använda det ena eller det andra.

Funktioner

Det underlättar också att vara överens om hur allt ska styras och varifrån. Detta blir utgångsläget i programmeringen. Även om det är enkelt att ändra vilken knapp som styr vad i programmet så är det ju bra om det blir så rätt som möjligt från början. Knappar kan också styra något annat vid långt tryck eller kombination av knappar.

Sidan uppdaterad: 2018-08-09